Různé aspekty přehrávání

MODE:

Nehybné přehrávání (pauza)

Během normálního přehrávání stiskněte .

  • Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte znovu .

Vyhledávání při přehrávání

Během normálního přehrávání stiskněte ( ) pro vyhledávání vpřed nebo () pro vyhledávání vzad.

  • Každé stisknutí tlačítka zvýší rychlost vyhledávání v každém směru.
    (od -15x do +60x)
  • Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte .

Nalezení začátku souboru nebo přeskočení souboru

Stiskněte () na nalezení začátku následujícího souboru. Opakovaným stiskem () přeskočíte soubory ve směru dopředu.
Stiskněte () na nalezení začátku aktuálního souboru. Opakovaným stiskem () přeskočíte soubory ve směru dozadu.

  • Jestliže během normálního přehrávání nebo vyhledávání stisknete () nebo (), obnoví se přehrávání po nalezení začátku souboru.

Přehrávání rámeček po rámečku

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte ( ) nebo ().

  • Každé stisknutí tlačítka posune nehybný obraz rámeček po rámečku dopředu nebo dozadu.
  • Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte .

Zpomalené přehrávání

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte ( ) nebo () na déle než 2 sekundy.

  • Pro zastavení zpomaleného přehrávání stiskněte .

Zobrazení průvodce obsluhou

Při zastaveném přehrávání stiskněte INFO.

  • Po opětovném stisknutí INFO se zobrazí informace o souboru. Na odstranění obou ukazatelů a informací o souboru stiskněte ještě jednou INFO.
PředchozíNa začátekNásledující