Přidání/Vymazání souborů ze seznamu přehrávání

MODE:

Stávající seznamy přehrávání můžete upravit přidáním nebo vymazáním souborů.

Nastavte spínač napájení na .

Stiskněte MODE a vyberte .

Stiskněte (), aby se zobrazilo .

Stiskněte MENU. Objeví se menu.

Stiskněte na výběr [ PLAY LIST] a pak stiskněte .

Stiskněte na výběr [ EDIT] a pak stiskněte .


Stiskněte na výběr seznamu přehrávání, který chcete upravovat, a pak stiskněte .

PředchozíNa začátekNásledující